İçeriğe geç

AİLE HUKUKU

Boşanma Davaları

Velayetin Değiştirilmesi/ Velayetin Kaldırılması Davaları

Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Davası

Nakaka Talep/ Nafaka Kaldırılması Davaları

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Evlenmenin Butlanı Davası

Aile İçi Uzaklaştırma ve Koruma Tedbirleri

İŞ HUKUKU

İşçilik Alacakları Davası

İşe İade Davası

Hizmet Tespiti Davası

GAYRİMENKUL HUKUKU

Arsa Payı Kaşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Haksız El Atmanın Önlenmesi Davaları

Muhdesatın Aidiyeti Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Tasarrufun İptali Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları

MİRAS HUKUKU

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları

Miras Taksim Sözleşmesi

Mirasçılıktan Iskat Davası

Vasiyetname Hazırlanması

Vasiyetnamenin Açılması

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin İfası Davası

Mirasçılık Belgesinin Alınması

Terekenin Mevcudunun Tespiti Davası

Mirasın Paylaştırılması Davası

Mirasın Hükmen/ Gerçek Reddi Davaları

KİRA HUKUKU

Kira Tespit Davaları

Kira Uyarlama Davaları

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davaları

Kira Sözleşmesi

VERGİ HUKUKU

Vergi / Ceza İhbarnamesinin İptali Davaları